“U leest wat er opgeschreven is. Ja, dat klopt, wij moeten vijftig medewerkers … ontslaan is nou eenmaal de gangbare terminologie in dit soort gevallen. Daar conformeren wij ons gemakshalve aan om misverstanden te voorkomen. Maar wat er eigenlijk staat in ons bericht, is dat wij een nieuwe activiteit zijn begonnen en dat vijftig medewerkers niet aan de daarvoor vereiste competenties voldoen en dat we gezamenlijk in volledig open beoordelingsgesprekken de consequenties daarvan onder ogen hebben gezien. Ik bedoel dat medewerkers zelf de conclusie hebben getrokken dat zij beter af zijn in een geheel andere werkomgeving… Vijftig, inderdaad … Nee, het is echt puur toeval dat het aantal medewerkers dat boven de sterkte is komen te liggen, overeenkomt met het totaalaantal mensen dat wij in dienst hadden.

We hebben ze allemaal in dienst genomen
Ja, natuurlijk hebben onze mensen de kans gekregen om door te gaan in de nieuwe situatie. Sterker nog, ze hebben allemaal gesolliciteerd en we hebben ze allemaal in dienst genomen. Met het vooruitzicht om het vaste dienstverband dat zij hadden na gebleken geschiktheid te continueren. Maar in hun proeftijd is gebleken dat zij onvoldoende ervaring hebben voor wat wij in de nieuwe setting doen. Dan is einde werkrelatie de meest humane oplossing, want boven je capaciteiten werken, leidt onvermijdelijk tot stress, fysieke en psychische ongemakken en het welbevinden van medewerkers, de menselijke kant van het ondernemen, is een sociale verantwoordelijkheid die wij serieus plegen te nemen. Onze bedrijfsarts was daar ook heel duidelijk over. Ja, dat mag u een zure appel noemen, maar die zijn gezonder dan die zachte, zoete dingen.
Dat is een goede vraag. Daar had ik natuurlijk op gerekend. Onze core business, zal ik maar zeggen, was het produceren van Engelse mosterd. Ontwikkelingen in de markt, en met name de naderende Brexit, hebben ons gedwongen om onze scope drastisch te verleggen. Om een geheel nieuwe, zeg maar onbekende weg in te slaan en ons te richten op een andere stip op de horizon. We maken nu Franse mosterd.’

LEUK ALS U REAGEERT