‘Wij zouden u willen aftasten op de mogelijkheid om misschien eventueel gebruik te maken van uw professionele kwaliteiten om een succes te maken van onze, zeg maar voorlopige ideetjes. Onze WC bestaat vijf jaar… Sorry, natuurlijk, onze Winkeliers Club jubileert binnenkort. Dat willen wij natuurlijk vieren, maar op een onderscheidende manier. Begrijpt u? Dat wil zeggen vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als WO’s, sorry, als Winkeliers-Ondernemers zijn wij onderdeel van de lokale samenleving en die willen wij het een en andere cadeau doen… Nee, geen CD … Wij willen bijvoorbeeld daadwerkelijk en daadkrachtig iets doen aan de veiligheid van fietsers in ons WG, in ons WinkelGebied. Wij gaan ons bij de gemeente sterk maken voor een fietsverbod in het centrum van de gemeente, zodat automobilisten kunnen parkeren zonder hinder van fietsers. Wij spelen met het idee om daaraan een motto te koppelen: Voorrang voor Koopkracht.

Stopverbod voor mannen
Een ander actiepunt is een stopverbod voor mannen in de WS, de WinkelStraten. Al die mannen die daar verveeld en humeurig op hun vrouw staan te wachten, hebben een drukkend effect op de koopkracht en het winkelplezier. De heren moeten voortaan zichtbaar een parkeerschijf dragen die de stoptijd beperkt tot max twee minuten. We zijn in overleg met de videotheek om daar een opvang te creëren met een AA-faciliteit, een Aangepast Aanbod voor de doelgroep 45+. Of dat gepaard moet gaan met de services van hostesses, is nog een PvD, inderdaad, een Punt van Discussie.
Wij hebben de politie gevraagd om op een aantal strategische plekken een VZ te plaatsen. Een videozuil, waarop permanent filmpjes zijn te zien van winkeldieven die een uitgesproken voorkeur hebben voor ons WG. Het publiek kan door middel van een kanskaart namen van daders doorgeven. Als dat tot een veroordeling leidt, krijgt de desbetreffende klant ook een PV, maar dat is dan een Prettig Voordeel op een aankoop.
Dit zijn zo maar wat losse gedachten die het resultaat zijn van onze uiteraard beperkte creativiteit. Wij stellen ons voor dat u met uw ervaringen deze plannen uitbouwt en tot een succes maakt. U krijgt dan de gelegenheid om een persbericht te vervaardigen en wij zijn bereid de kosten daarvan voor onze rekening te nemen. Is dat OK?’

 

LEUK ALS U REAGEERT