Het is bijna een amusante gedachte dat een deel van de pr-adviseurs zijn klanten helpt om de waarheid en de werkelijkheid bij te kleuren en het andere deel duidelijke en feitelijke informatie adviseert.
De directeur heeft afstand genomen van de bedrijfsactiviteiten of de directeur wordt ontslagen.
De resultaten staan onder druk of de onderneming maakt verlies.
De reorganisatie leidt tot een toename van de boventallige functies of heeft een x-aantal ontslagen tot gevolg.
Het ethisch handelen van de ambtenaar wordt nader geëvalueerd of de ambtenaar heeft zijn zakken gevuld.
Taal is een hulpmiddel dat zich voor alles leent.

Bewust versluieren
De eerste keer dat de Tekstschrijver met bewust versluieren te maken kreeg, was te danken aan een jonge en voortvarende marketingman die het product lenen moest introduceren voor een deftige, in de Gouden Bocht gevestigde verzekeringsmaatschappij. Hij bleef duidelijk maken dat in de communicatie lenen geen lenen mocht heten, ‘omdat we geen bank van lening zijn, maar een financiële instelling’. De collega pr-adviseur van de Tekstschrijver keek bedenkelijk: lenen is toch een duidelijk begrip? Je weet waar je aan toe bent. Wat je onderscheidt van banken moet je bewijzen met jouw voordelen, voorwaarden en werkwijze. Na dit gezegd te hebben, bleek dat de marketingman een pr-bureau nodig had om zijn eigen ideeën bevestigd te krijgen en uit te dragen: we introduceren geen leningen, maar omgekeerd sparen.
De Tekstschrijver concludeerde toen dat hij nog veel moest leren om zich op zijn gemak in de wereld van de public relations te kunnen bewegen. ‘Hoe leg ik dan uit wat omgekeerd sparen is?’ waagde hij te vragen
‘Schrijf maar op,’ zei de marketingman en ging voor het domste jongetje van de klas over op een overdreven dicteersnelheid: ‘Bij ons krijgt u eerst uw geld en daarna spaart u bij ons voor de aflossing en de rente. U hoeft bij ons dus niet te wachten met de aanschaf van de zeilboot of de … nou, verzin zelf maar welke mooie dingen de mensen allemaal willen hebben.’
Een columnist van een vakblad constateerde later dat met deze redenering het voedselprobleem in Afrika was opgelost. De bevolking leed geen honger meer, maar had omgekeerde eetlust. Doodgaan is er niet mee bij en maakt plaats voor omgekeerd leven. En liegen is de omgekeerde waarheid vertellen.

LEUK ALS U REAGEERT