Denken in communicatiemiddelen is vaak een vlucht over de weg van de minste weerstand. De Tekstschrijver heeft dat onlangs ervaren in een brainstormgroep die in het leven was geroepen voor de herpositionering van een winkelgebied en het aantrekken van meer winkelend publiek. Het enthousiasme was van meet af aan even groot als de betrokkenheid en de stroom ideeën. Het verliep volgens het boekje: missie, visie, doelstellingen, motto, plan van aanpak, eerste aanzet voor een communicatieplan.

VERDER LEZEN 1