Het Nederlands is uitgebreid met een woord waarvan het gebruik zich als een vlooienplaag heeft verspreid. Ik noem het een verwaanwoord: het suggereert veel en het houdt weinig in. Het is oude wijn in een oude fles met slechts een nieuw etiket. Toch heeft het een leger aan specialisten op de been gebracht die ons van dienst willen zijn met adviezen, trainingen, coaching, websites seminars, congressen, boeken en wat de communicatie-industrie verder een middelen te bieden heeft.
Ik bedoel agile.
Op de keper beschouwt staat agile voor een flexibele, zelfsturende organisatie met flexibele medewerkers (doeners) die slagvaardig werkt en kansen benut zodra die zich voordoen. Is dat niet de gangbare taak van een manager die zijn vak met enig gezag wil uitoefenen? Plak er een duur etiket op, noem het nieuw en het gaat er bij directies en managers in als Gods woord in een ouderling.

Een slanke organisatie die slim werkt
Wat is eigenlijk het verschil met lean and mean dat een aantal jaren geleden de toverwoorden waren in het bedrijfsleven? Een slanke organisatie die slim werkt. Is dat niet het doel van iedere ondernemer, resultaten bereiken met een efficiënte organisatie tegen zo weinig mogelijk kosten? Of was lean and mean een verdoezelbegrip om de personeelsbezetting uit te dunnen? Nog niet zo lang geleden kwam scrum in de mode. Is dat ook niet een voor de hand liggende aanpak? Dat je in een lopend project alvast uitvoert wat je kunt doen en daarmee niet wacht totdat het hele project is afgerond? Wachten met je huis schilderen totdat de eerste kijker afhaakt vanwege het de slechte staat van onderhoud?
De managers die hun medewerkers voorhouden dat ze eerst het laaghangende fruit moeten plukken, gingen op scrumcursus om te leren dat je het laaghangende fruit het beste als eerste kunt oogsten. Diezelfde manager kijken nu hun ogen uit aan agile werken en ontdekken dat je alvast ergens aan kunt beginnen, terwijl het eindresultaat nog niet vaststaat.
In de herhaling toont zich de meester van het succesvol en winstgevend hergebruik. Als je zo naar het begrip agile werken kijkt, dan is dat het vermogen om oude kennis en ervaring te recyclen en als een nieuwe visie te propageren. Oude wijn in nieuwe zakken. Directeuren en managers lusten daar wel pap van.

LEUK ALS U REAGEERT