Bloggen voor de kost

Een blog is een goed middel om op een persoonlijke en liefst uitdagende en inspirerende manier kennis en ervaring over te dragen. U neemt als het ware de vrije hand om iets te vertellen. Maarrrr ook een column is een communicatiemiddel dat altijd een doel moet dienen en in dienst staat van de kernboodschap. Een goede column is een verhaaltje dat bij voorkeur een andere kant van een situatie belicht en dat een verrassend slot heeft. Het klinkt ingewikkelder dan het is.

LEUK ALS U REAGEERT