Voor een nieuwe klant zijn missie en visie geschreven. Dit is een vorm van doelgericht schrijven: waar staat de organisatie en waar wil zij naar toe? Ik probeer er ook altijd een persoonlijk verhaal van te maken dat organisatie net iets interessanter maakt.

 

Vragen om een missie en een visie geeft me wel eens het gevoel dat ik naar de bekende weg informeer. Het is een standaardonderdeel die wel eens verdwijnt in de routine, maar samen met de strategie essentieel is als een onderneming serieus werk wil maken van haar communicatie. Hoe kun je een organisatie profileren als je niet goed weet waar zij voor staat en gaat? Hoe wil je de naamsbekendheid vergroten en nieuwe doelgroepen binden? Hoe wil je medewerkers betrekken bij en motiveren voor wat de organisatie wil bereiken. Hoe wil je dat allemaal op een consistente manier tot stand brengen als je niet beschikt over de bindende elementen van een missie en een visie? Hoe kun je medewerkers en klanten het gevoel van verbondenheid geven als de missie en visie geen verhaal bevatten dat je raakt?

 

Missie
De missie is wat de organisatie wil zijn en naar buiten wil uitstralen? Wat doet zij, waarin onderscheidt zij zich, wat is haar bestaansrecht, welke normen en waarden vindt zij belangrijk en wat wil zij bereiken. De missie is de genen van de organisatie en die terug te vinden zijn in alle facetten van de bedrijfsvoering.

 

Visie
De visie is de droom die de organisatie nastreeft. Waar gaat zij voor? Vanuit welk perspectief en inzichten functioneert zijn. Wat zijn haar ambities en wat motiveert en inspireert haar? Het risico van zweverige teksten die als luchtballonnen de stip op de horizon missen, is levensgroot aanwezig. De kunst is de goede middenweg zien te vinden tussen droom en werkelijkheid. Tussen het vergezicht en wat relevant is voor het heden.