In het jaar dat het blad Correspondentie zijn achtentwintigste jaargang afsluit, bestaat de medezeggenschap bij het aannemingconcern Ballast Nedam veertig jaar. De Centrale Ondernemingsraad is de klant waar ik het langste voor werk. Het eigen blad voor de journalistieke verslaggeving is een onderdeel van een open communicatie tussen medewerkers en de collega’s die actief betrokken zijn bij de medezeggenschap.

 

‘Wij zijn een bedrijf dat er wel tegen kan als er af en toe stof opwaait.’ Met die gedenkwaardige woorden maakte een toenmalige bestuurder een einde aan de discussie over de vorm waarin de jonge Centrale Ondernemingsraad verslag wilde uitbrengen aan de achterban. Niet in een formeel kort verslag in secretaristaal, maar met een journalistieke weergave van de besluitvorming voor personeelskrant de Pijler. Met een journalist die de Centrale Overlegvergadering bijwoont. In die vorm en met dat medium kon de achterban, die over het hele land verspreid werkt, het beste worden bereikt. Een uitgangspunt dat nog onverminderd van kracht is

 

Eigen blad
In 1988 was de Centrale Ondernemingsraad toe aan een volgende stap in de eigen verantwoordelijkheid voor de verslaggeving: de start van Correspondentie. Het eigen blad dat niet alleen verslag doet maar ook de ruimte heeft voor uitleg, verantwoording afleggen en het belichten van de rol van de COR-leden. Onafhankelijk, maar altijd binnen de grenzen van het bedrijfsbelang dat onlosmakelijk is verbonden met het belang van de medewerkers.

Correspondentie heeft eraan bijgedragen dat openheid een vanzelfsprekend onderdeel is geworden van de overlegcultuur bij Ballast Nedam. Het blad functioneert nu in combinatie met intranet en een eigen website. Uit reacties blijkt dat medewerkers het prettig vinden om in deze traditionele vorm kennis te nemen van informatie.