Een blad met als credo Er is zoveel te doen in Wormerveer! heeft een lastig jaar achter de rug. Het derde nummer is dan ook geboren met een  gevoel van opluchting. Want het coronavirus zorgt ervoor dat de agenda van het buurthuis en andere maatschappelijke en sociale organisaties een mager aanbod aan activiteiten heeft. Terwijl Reuring is opgericht om meer aandacht – lees meer bezoekers en deelnemers – te krijgen voor wat er allemaal wordt georganiseerd voor de lokale gemeenschap. Reuring moet uitdragen dat er zoveel te doen is, dat het moeite kost om eenzaam te zijn in Wormerveer.

Natuurlijk hebben we de afweging gemaakt om in de gegeven omstandigheden tijdelijk te stoppen met Reuring. Daar hebben toch van afgezien, omdat een knip in de continuïteit niet goed is voor de vertrouwdheid en herkenbaarheid van het blad. De verschijning is ook een signaal naar de vele vrijwilligers die een onmisbare bijdrage leveren aan het welzijn in Wormerveer: we zijn er nog steeds en we rekenen weer op jullie als de betere tijden zijn aangebroken.

Een aanbod dat snel veel vraag kweekte
Wat Reuring voor mij bijzonder maakt, is de onverwachte kettingreactie in de belangstelling tijdens de voorbereidende fase. Het is een project dat voortvloeide uit de Zaanse Uitdaging. Een sociale beursvloer waarop maatschappelijke organisaties om professionele hulp vragen en ondernemers die hulp aanbieden. Zo bood Team Klijnsma buurtcentrum de Lorzie een jaar begeleiding aan om meer bekendheid te geven aan haar activiteiten en aan de faciliteiten die kunnen worden gehuurd.
Een van de activiteiten om dat te realiseren was het maken van een blad met een prominente agendafunctie. Toen het sociaal wijkteam, de wijkmanager van de gemeente en een verzorgingstehuis met een wijkfunctie van het blad hoorden, haakten ze aan. Inmiddels zijn twee woningcorporaties als partner toegetreden.
Ik heb nooit eerder meegemaakt dat een aanbod zo snel zoveel vraag kweekte. Lang voordat het blad van de persen rolde. Het bevestigt de behoefte aan een medium dat de oude functie van de waterpomp vervult: nieuws en nieuwtjes uit de buurt vertellen. De Wormerveerder wil graag weten wat er om de hoek te beleven is. Er zijn nog steeds mensen die  een voorkeur hebben voor de toegevoegde waarde van gedrukte media en voor bladeren door papieren pagina’s.

LEUK ALS U REAGEERT