<< Wat ik heel graag zou willen doen, desnoods als goodwillproject, is het imago van dichters en gedichten upgraden tot een hoger peil. Ik ben niet zo hovaardig om te beweren dat de VSB  dan niet was gestopt met de VSB Poëzieprijs. Maar was dan wel met betere argumenten gekomen. Een gedicht is toch een middel bij uitstek om mensen en groepen van mensen te verbinden? Als – en daar komt-ie – als de dichter maar een beetje rekening houdt met zijn doelgroep.
Je moet dus om te beginnen heel fundamenteel naar gedichten kijken. Eén dichtregel op het dak van een kantoor zetten – alles van waarde is weerloos – valt op, is spraak makend, maar je bent niet bezig met het upgraden van de reputatie. Ik bedoel, is Loesje Bert daardoor een icoon geworden? Loopt het storm als zij een nieuwe dichtbundel uitbrengt? Zwaait Matthijs van Nieuwkerk met haar boekje in zijn programma?
Met andere woorden: je moet een gedicht als een product durven bekijken en dan ligt er maar één conclusie voor het opscheppen. De productnaam is totaal verkeerd. Gedicht. Gesloten. Terwijl een dichter juist in alle opzichten alles opent. Hij legt in al zijn uitingen zijn hele geestelijke en fysieke hebben en houden bloot op de tafel van de lezer. Een beetje gedicht is dus een openbaring. Ja, natuurlijk weet ik dat dat in de Bijbel staat, maar het copyright daarvan is volgens mij allang verlopen.
De gewetensvraag is of je een dichter dan een opener moet noemen. Dat associeert natuurlijk niet echt lekker: je denkt toch aan Tomado en een rommelig keukenlaadje. Een dichter moet je juist verbinden met een kurkentrekker, met inspiratie putten uit een flesje wijn of absint. Die naamgeving moeten we maar oplossen met een brainstormsessie of een prijsvraag.

De terugkeer van het poesie-album
Met fundamenteel bedoel ik dat we bij het begin moeten beginnen. Bij de jeugd. Dus bij de terugkeer van het poesie-album. Weg met de vriendenboekjes. Als ik in de supermarkt het schap met kattenvoer zie dan moet het een koud kunstje zijn om een fabrikant te vinden die de revival van het poesie-album wil sponsoren. Natuurlijk krijg je gemauw over de naam die niet genderneutraal is. Dan noem je het toch een kattenboekje… Je voelt ‘m wel, hè, kattebelletje en kattenboekje… We moeten hiervoor ook de markt van de jongens opentrekken. Als zij durven vragen wil je iets in mijn kattenboekje schrijven? dan hebben we de doorbraak echt te pakken. Dan is Nederland rijp aan het worden voor een Dichter des Vaderlands en voor de Marnix van Sint Aldegonde Openbaringen Prijs. >>

LEUK ALS U REAGEERT