Nu de waterschappen de grote broek hebben aangetrokken van verkiezingen die altijd waren voorbehouden aan provinciale staten, en daarmee aan de Eerste Kamer, moeten zij ook de prijs betalen voor dit meeliften op de bagagedrager van de democratie. De burgers die via het officiële traject mochten kiezen, hebben daarmee ook het recht gekregen om te weten wat de gekozen leden van de waterschapsraden namens het volk bespreken en besluiten.

We hebben op een democratisch manier een voet tussen de deur gekregen die de besluitvorming in de waterschapsraden toegankelijk maakt. Die duidelijk maakt of al die hoogheemraadschappen net zo belangrijk zijn als zij om het hard riepen in de verkiezingstijd om maar een beetje begrip te krijgen voor de waterschapsverkiezingen. Het overleg dat straks weer van start gaat, is de kans om al die kiezers die het hebben laten afweten of blanco of ongeldig hebben gestemd het schaamrood op de kaken te bezorgen.

Waarom niet gecommuniceerd met kiezers?
Wie zich onderdeel maakt van een democratisch proces, moet ook de bijbehorende plicht nakomen om verantwoording af te leggen over het doen en laten. Als je zo belangrijk bent als alle propaganda suggereerde dan moet er heel veel te vertellen zijn over wat besproken wordt in de waterschapsraad. Genoeg haakjes om de burgers te interesseren en bij het werk te betrekken. Om te bewijzen welke belangen de waterschapsraden dienen om het ons mogelijk te maken om veilig en op droge voeten te bestaan. Bewijzen wat je beweert, is toch een essentiële communicatiefunctie, geachte communicatiemensen van de hoogheemraadschappen?
Wat ik niet goed begrijp is waarom dat op een kunstmatige manier in de aanloop naar de verkiezingen onder onze aandacht moest worden gebracht. Waarom heb ik de afgelopen vier jaar helemaal niets gehoord, gelezen of gezien van de afgevaardigden die vier jaar geleden met een uiterst mager mandaat zijn gekozen? Waarom hebben die afgevaardigden niet gecommuniceerd met de kiezers? Waarom hebben zij niet netjes verantwoording afgelegd?  En als ze menen dat wel te hebben gedaan, waarom is dat dan niet tot mij doorgedrongen? Als dat allemaal volgens het boekje was gedaan, had er niet zoveel geld hoeven wegstromen naar de propaganda.

Basale vorm van communicatie verwaarloosd
Waarom hebben al die specialisten zich niet druk gemaakt over de communicatie met de achterban? Die basale vorm van informatie is toch de basis voor begrip voor de rol van de hoogheemraadschappen en voor het nut en de noodzaak van medezeggenschap? Het belangrijkste bewijs van je onmisbaarheid. Iedere beginnende ondernemingsraad weet dat of komt het snel aan de weet in een van de vele cursussen.
Binnenkort zal wel blijken of onze vertegenwoordigers en de hoogheemraadschappen iets hebben geleerd van wat zij de afgelopen vier jaar grondig hebben verwaarloosd. Of zij echt democratisch zijn of alleen maar op een pragmatische manier verkiezingen hebben gebruikt om hun eigen bestaansrecht een beetje op te krikken. Ik hoop dat ze beter op de dijken letten dan op hun verantwoordelijkheid voor de medezeggenschap.

LEUK ALS U REAGEERT