Toen ik uw mail met de uitnodiging voor de ontmoeting met de toekomst las, beving mij een heftige twijfel, maar uw website laat geen enkele ruimte voor een misverstand. Logeion is een Nederlandse organisatie, sterker nog een Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals en onmisbaar voor het vak. Met zo’n veelomvattende doelstelling mag je toch veronderstellen dat u weet dat communiceren tot doel heeft duidelijkheid verschaffen en een boodschap voor iedereen begrijpelijk overbrengen.

Communiceren in koeterwaals
Het kan natuurlijk zijn dat ik, afkomstig uit de ouderwetse school van Bram Seret, een boot (en misschien wel meerdere boten) heb gemist en dat een van de ontwikkelingen in de professie het communiceren in koeterwaals is geworden. Een betere kwalificatie kan ik niet bedenken voor de wijze waarop u mij meent te moeten uitnodigen. Smijt wat Engelse termen in een tekst en onzin maakt een geleerde indruk. Even bekroop mij een vaag vermoeden van professionals met een minderwaardigheidscomplex, maar dat heb ik snel weten te verdringen.
Ik ben blij dat ik niet tot de professionals behoor die beroepshalve aan uw opvattingen een touw moeten zien vast te knopen (to tie up a rope als u niet begrijpt wat ik bedoel):

‘Democratisering van informatie vraagt van organisaties om de communicatie steeds onder de loep te houden. Dat betekent: always spot on. Start-up pr.co werkt aan 24/7 newsrooms die communicatie stroomlijnen en een plek geven. Wil jij ontdekken hoe artificial intelligence (AI), blockchain en al die andere nieuwe technologieën ons werk als communicatieprofessional veranderen? Komt dan naar deze Ener-the-firm, met rondleiding door Google hub TQ en twee inspirerende topcases!’

Geacht Logeion, u moet oppassen dat u met al dat democratiseren van de informatie de toegankelijkheid van de informatie niet over het hoofd gaat zien. Uw mail maakt duidelijk dat dit een reëel risico is.

Met vriendelijke groeten,

Jaap de Jong

LEUK ALS U REAGEERT