En verder…

  • content voor de publieksversie van een jaarverslag van een regionale gezondheidsorganisatie. Verslagtekst en interviews
  • content voor het jaarverslag van een overheidinstelling die toezicht houdt op certificering. Verslagtekst en interviews
  • begeleiding organisatie van blinden en slechtzienden bij de organisatie van een jubileumsymposium over toegankelijkheid van culturele instellingen (goodwill)
  • interim communicatie-adviseur voor een concerndienst van een politie-organisatie op het gebied van ICT
  • interim hoofdredacteur van studendentenblad van een Amsterdamse hogeschool
  • interim hoofdredacteur van een veertiendaagse krant voor coöperatieleden en klanten van een bloemenveiling
  • het publieksvriendelijk herschrijven van brieven over erfpacht van een gemeente
  • journalistieke verslagen voor deelnemers aan symposia, congressen en ronde-tafel-bijeenkomsten

LEUK ALS U REAGEERT