Misschien hebben ze zich laten leiden door de aloude middenstandswijsheid dat tijdens de verbouwing de verkoop gewoon door moet gaan. Natuurlijk, een campagne kan een goed pr-middel zijn om een reputatie te herstellen als dat deuken heeft opgelopen door grensoverschrijdend gedrag van niet de minste medewerkers. Als dat middel tenminste past in je strategie om duidelijk te maken dat je lering hebt getrokken uit die fouten, wat die lessen zijn en welke bewezen resultaten die hebben opgeleverd en nog gaan opleveren.
Oxfam Novib lijkt zich verheven te voelen boven dit uitgangspunt van gezond verstand en zorgvuldige communicatie. Van het belang van een goed getimede actie. Van de ervaring dat een verkeerde keuze goede bedoelingen juist in diskrediet kan brengen.

Hoe geloofwaardig ben je?
Een organisatie die zich diep schaamde over het grensoverschrijdend gedrag van een Oxfam-directeur in het rampgebied Haïti schaamt zich niet om vijf Nederlandse supermarkten de les te lezen over hun gedrag Behind the barcodes. Waar zich grensoverschrijdend gedrag voordoet in de vorm van economische uitbuiting van mensen in ontwikkelingslanden. Hoe geloofwaardig ben je als je een moreel appel doet op anderen, terwijl een onderzoek naar je eigen morele gedrag nog gaande is en de verontwaardiging daarover nog leeft?
Is dit nou een voorbeeld van een dubbele moraal, arrogantie, kortzichtigheid, gebrek aan gezond verstand of aan elementaire kennis op het gebied van communicatie?
Het is in ieder geval het gedrag van een dominee die vreemd gaat en op de kansel preekt over het gebod gij zult niet stelen.

LEUK ALS U REAGEERT