Een video is een uiterst effectief communicatiemiddel om complexe onderwerpen interessant en toegankelijk te maken voor een breed publiek. Henk Cobelens en ik zijn bezig een korte documentaire te maken over de Uitstroomunit van de gemeenten Schagen en Hollands Kroon. Een nieuwe aanpak om mensen met een uitkering naar een nieuwe baan te begeleiden. Bij de Uitstroomunit staan de werkgevers en hun vacatures centraal en is het selecteren van goede kandidaten leidend. In 2014 hoefden Schagen en Hollands Kroon door deze aanpak bijna een miljoen euro minder aan uitkeringen uit te geven dan in 2013

Een crisis kan u ‘zo maar’ overkomen. Is uw organisatie in staat om in zo’n situatie van de nood een deugd te maken? Want dat is de essentie van crisiscommunicatie. De reputatieschade beperken door een goed getraind crisisteam stand by te hebben. Met een draaiboek waarin alle stappen en acties zijn vastgelegd. Zodat iedereen onder alle omstandigheden adequaat en consequent handelt.

Medewerkers zijn de meest onderschatte doelgroep in de communicatie van een organisatie. Zij zijn opinieleiders en ervaringsdeskundigen op het gebied van werk(omstandigheden), producten, organisatie en sfeer/cultuur. Zij kunnen een praktische bijdrage leveren aan de oplossing van veel problemen

Powerpoint is funest voor een interessante presentatie die een doel moet dienen. Met een goed verteld en persoonlijk verhaal maak je meer indruk dan met een serie levenloze plaatjes

Onze achterkleindochter Jordan maakt je ervan bewust dat je de vanzelfsprekende dingen ooit hebt moeten leren. Soms met veel moeite. Zoals bijvoorbeeld het eten van spaghetti. Dan besef je dat je ook moet blijven leren om plezier in het leven te houden.

LEUK ALS U REAGEERT