Als de Tekstschrijver die woorden hoort dan krijgt hij prompt een wat vaal en rafelig  waas voor ogen. Dan ziet hij een kalende en goed gevulde middenstander met een slecht verdeelde vulling. Gekleed in een slip-over die al ouderwets was toen zijn vrouw hem vijf jaar geleden in de uitverkoop kocht. Als hij door een wonderlijke speling van het lot in het dierenrijk terecht zou zijn gekomen dan behoorde hij tot de soort die slijmsporen achterlaat. Het is zo’n man die met zijn klanten praat als een glijmiddel. Met een onderdanigheid die commercieel lucratief is. En die tegelijkertijd laat blijken dat klanten dankbaar moeten zijn dat zij mogen delen in zijn onmetelijke kennis van het drogisterijgebeuren, de eet- en stoelganggewoonten van huisdieren of het gloeilampenassortiment.
Als zo’n man die woorden zegt – woorden die werken als zuignappen  – dan denkt de Tekstschrijver enigszins vergoelijkend: ‘Ach ja, dat hoort nou eenmaal bij zijn handenwrijvende manier van zaken doen’. Hij meent het elke keer weer als hij zegt: ‘Een prettige dag verder’.
Als de Tekstschrijver diezelfde woorden daarentegen hoort zeggen door een huisarts, een employé van een coöperatieve bank, een radiopresentator, een callcenteracteur of… wie dan ook. Dan krijgt hij acuut dat waas voor zijn ogen. Vooral dankzij de overbodige toevoeging verder.

Chronisch gebrek aan empathie
De kans dat de Tekstschrijver het hoofd moet bieden aan een verre van prettige dag is niet denkbeeldig en meestal groter dan het beleven van een ongeremd geluksgevoel. Als je dan ook nog krijgt te horen dat je verder moet werken aan een prettig verloop van de dag, ja, dan is er volgens de Tekstschrijver sprake van een chronisch gebrek aan empathie met de lijdende mens en van een dramatisch gemis aan klantvriendelijkheid. Alsof je het al niet zwaar genoeg hebt met gewoon leven.
Het lijkt de Tekstschrijver dan ook alleszins redelijk om de afspraak te maken om hem nooit meer ‘Een prettige dag verder’ toe te wensen. Met uitzondering van de hierboven vermelde middenstanders.
Als deze afspraak naar tevredenheid werkt dan gaan we daarna verder met ‘een hele goede morgen’.

LEUK ALS U REAGEERT