Nu we toch bezig zijn en het begrip allochtoon hebben geschrapt, stelt de Tekstschrijver voor om door te pakken. Als het aan hem ligt, maken we ook een eind aan de manager. En gaan we terug naar de essentie van deze functie. Dat is in alle eenvoud op basis van kennis, ervaring en sociale vaardigheden ervoor zorgen dat medewerkers hun werk naar behoren kunnen doen en de prestaties leveren die van hun verwacht wordt. De manager maakt plaats voor de leidinggevende. Volgens de overzichtelijke hiërarchie van medewerker, leidinggevende, adjunct-directeur en directeur.

Volgens de Tekstschrijver is het grote voordeel van deze ingreep dat er weer gewoon en begrijpelijk met elkaar wordt gesproken en geschreven. Het is afgelopen met de oneliners en de tovertaal die de onmacht, onbekwaamheid en soms zelfs het onbenul van de manager moeten verhullen.

Geen meters meer maken
Het is afgelopen met het slaan van piketpaaltjes, meters maken, de stip op de horizon bereiken, meetings of powermeetings organiseren, de schouders eronder zetten (ondertussen niet vergeten met de ellenbogen te werken), agendapunten aftikken, bilateraaltjes organiseren, de toko verkopen, op synergie hameren, kostenplaatjes laten maken, go/no-go signalen geven, benen-op-tafel sessies houden, commitment tonen, focussen of focusseren op de core business (niet te verwarren met de COR-business van de Nationale Politie), geven van feedback, beoordelen vanuit de helicopterview, monitoren van de earn out, kantelen van de organisatie belonen met incentives, benoemen van de key issues (liefst met bulletpoints), presenteren van houtskoolschetsen/outlines/blauwdrukken, slaap verwekken met PowerPointpresentaties met veel te veel teks , managen by walking around, stimuleren van out of de box denken, vragen om quick wins of quick scans, vaststellen van de deliverables en die vastleggen in de SLA, parkeren van problemen, ASAP eisen van acties, uitfaseren of outsourcen van personeel, benutten van de flexibele schil, vragen naar de scope van het project, pamperen van stakeholder, creëren van win-winopties, pinpointen van de bottlenecks in de audit, iedereen op dezelfde golflengte zetten, verschuilen achter het gremium en implementeren van de functiemutaties.
Yesss!
Romeo delta!
Sure.
Point taken.

LEUK ALS U REAGEERT