Beste buurtjes en buren,

Binnenkort zijn wij twintig jaar getrouwd. Dat is voor ons geen reden voor een uitbundige en grootschalige festiviteit. Wij doen namelijk niet meer dan de belofte nakomen die wij ten stadhuize aan elkaar hebben gedaan. Misschien delen jullie onze ervaring dat vanaf een bepaalde leeftijd liefde alleen niet voldoende is om harmonieus in huwelijkse staat te leven. Daarom doen wij aan krachtsport. Niet in een sportschool, maar – gezien onze drukke werkzaamheden – geïntegreerd in ons dagelijks leven. Een van de oefeningen die wij regelmatig doen, is het zo hard mogelijk sluiten van de deuren. De kunst is alle negatieve energie zoveel mogelijk in die ene actie te concentreren. Dat lukt ons nu zo goed dat we binnenkort aan fase 2 beginnen. Serviesgoed (stevig aardewerk) in zoveel mogelijk stukjes kapot gooien.
Na twintig jaar kennen wij elkaar zo goed dat wij bij discussies niet meer hoeven terug te vallen op argumenten, want die kennen we zo langzamerhand door en door. Volume beslist wie gelijk heeft. (Die benadering vestigt onbedoeld de aandacht op de slechte geluidsisolatie van onze woningen, maar dat kunt u ons niet aanrekenen.) Als trompettist in de plaatselijke fanfare heb ik meestal een voorsprong, maar soms moet ik het afleggen tegen het kopstemsnerpen dat mijn vrouw steeds beter onder de knie krijgt. Voor de zuiverheid van de eindbeslissing vragen we jullie vriendelijk maar dringend om niet in onze discussies te treden. Dat zou alleen maar tot ruzie leiden.

Verkeersdrempels als shockbehandeling
Als jullie een van ons zonder warme kleding naar buiten ziet rennen of met gierende banden hoort wegrijden dan is dat geen reden voor bezorgdheid. Het is juist een positief signaal, want een van ons heeft dan in de hitte van het samenleven bewust gekozen voor een afkoelingsmoment. Wat de ander dwing tot anticiperen. De een praktiseert dat door zo luchtig mogelijk en zo snel mogelijk zoveel mogelijk buitenlucht op te zoeken, ongeacht tijdstip en weersomstandigheden. De ander doet dat in de cocon van de auto met de helende kracht van Sky Radio. De verkeersdrempels in de buurt werken mee als een shockbehandeling.
Wij beseffen natuurlijk dat jullie deelgenoot zijn van hoe wij een harmonieuze balans in stand houden tussen de ratio van een relatie en het ontladen van de min-pool van de emotionele batterij. Wat jullie daarvan ervaren, is geen reden om de wijkagent te alarmeren of bijstand te vragen aan instanties die zich bekommeren om het geestelijk welzijn van de bevolking. Wij doen een beroep op jullie begrip en zijn jullie dank verschuldigd voor jullie medewerking. Wees ervan overtuigd dat ons huwelijk en onze relatie in de afgelopen twintig jaar zoveel eelt hebben gekweekt dat er geen reden is om jullie zorgen te maken over escalerende agressie of geweld dat tot mishande….

LEUK ALS U REAGEERT